Pyramid Business Studio

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Med bred funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, utgör Pyramid en modern och flexibel lösning inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.

Funktionalitet ställt mot krav och behov

Pyramid har funnits på marknaden i över 30 år och utvecklingen har alltid varit kundstyrd. Vår målgrupp är mindre och medelstora företag inom många olika branscher. Idag har vi ett av marknadens bredaste utbud av standardmoduler. Som kund har du mycket stora möjligheter att bygga ett standardsystem som svarar mot just dina önskemål och behov!

Med Pyramids affärssystem kommer du som företagare enkelt från offert till faktura skräddarsytt efter dina behov.

Vem är du?

Pyramid hanterar en mängd olika branscher. Läs mer om hur Pyramid Business Studio möter behov och löser utmaningar för just din bransch. Klicka på din bransch nedan för mer info om hur Pyramid är anpassat för just din bransch!


Butik & Affärskedjor

Pyramid för Butik & Affärskedjor är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både i kassasystemet och på kontoret
Pyramid för Butik & Affärskedjor erbjuder en mängd med funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

En butik eller kedja av butiker?
Pyramid för Butik & Affärskedjor passar lika bra för den lilla butiken som för butiker i en större kedja. Med kedjefunktionaliteten kopplar man samman fristående butiker till en kedja. Distribuera artikelinformation, lägg inköp och order, och statistik inom kedjan.


Entreprenad

Får dina projektledare rätt information? Pyramid för Entreprenadföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda projekten. Med Pyramids centraler och studior får du aktuell projektinformation och projektstyrningen blir både enkel och rolig! Förändra vad som ska presenteras i projektcentralen så att den passar just dina behov. Pyramids flexibilitet – din frihet!

Stora som små projekt, alla är viktiga!
Pyramid för Entreprenadföretag ger de rapporteringsmöjligheter som krävs, både på kontoret och ute på projektplatsen. Det ska vara enkelt att administrera komplexa projekt!
Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA, löpande arbeten hanteras. Den viktiga informationen om rapporterade intäkter, kostnader och antal jämfört med kalkylen kan ses i sammanställd eller detaljerad form.

Ordning och reda på dokumenten
Pyramid ger dig ordning och reda på projektdokumenten som t.ex ritningar, avtal och e-post. Dokumenten kopplas till projekten och de finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att hitta.

Projektledare, inköpare och ekonomipersonal
Alla är ni med i attestflödet av inkommande leverantörsfakturor som kan ta lång tid och vara krångligt, men med Pyramid blir det en enkel match. Attestering på kontoret, i en smartphone eller på webben, du väljer själv! De inscannade fakturorna kopplas till projekten och ni har koll på dessa kostnader.

Spara tid
Med Pyramid för Entreprenadföretag får du ordning på rutinerna från offert, beställning, inköpsplanering till fakturering och projektuppföljning.


Handel

Pyramid för Handelsföretag ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt. Pyramids flexibilitet – din frihet!

Verksamheten där din kund finns!
Pyramid för Handelsföretag ger din kund friheten att själv bestämma hur och när ordern ska läggas. Skicka via brev eller faxa, telefonorder, EDI eller varför inte lägga den via e-handeln.
Vår e-handel, med tillhörande kundtjänst ger service dygnet runt.
Pyramids mångsidighet – kundens frihet!

Många sätt att prissätta!
Pyramid ger många möjligheter att prissätta sortiment. Vi har stöd för prisavtal, prislistor, kampanjer. Bara för att nämna några.
Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller helt och hållet manuellt. Lägg upp priset när du vill och tala om för Pyramid när det ska börja gälla. Smidigt och enkelt!

Logistiken på dina villkor
I Pyramid finns det många vägar för effektiv och flexibel logistik. Allt från manuell utleverans till handdatorstyrd. Koppla ihop Pyramid med ett transportsystem för transportbokning, fraktprisberäkning och uppföljning.
Fakturan lämnar sen Pyramid via en mängd olika kanaler – e-faktura, e-post eller brev.
Pyramid ger dig alternativen – du bestämmer!

Arbeta mobilt
Mobiliteten i Pyramid ger dig möjlighet att arbeta med handdatorer. Handdatorerna hjälper dig med bland annat – inventering, in- och utleveranser och lagerförflyttningar.


Tillverkning

Pyramid MPS för tillverkande företag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både i produktionen och på kontoret
Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs. Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Lilla verkstaden eller stora fabriken?
Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som för den lite större fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp (i rätt tid), planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning). Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras. För den som inte har behov av resursplanering räcker det att bara köpa materialplaneringsmodulen.


Tjänster

Får projektledarna rätt information? Pyramid för Tjänsteföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda och styra projekt. Med Pyramids centraler och studior får du alltid aktuell projektinfo och projektstyrningen blir både enkel och översiktlig. Anpassa själv enkelt vad som ska presenteras i projektcentralen för att passa just dina behov.

Tid är pengar!
Pyramid för Tjänsteföretag har de rapporteringsfunktioner som krävs för både kontoret och distansarbete via webben eller i en smartphone. T ex genereras både fakturerings- och löneunderlag automatiskt av tidrapporteringen. I en helintegrerad lösning som Pyramid Business Studio erbjuds också en direkt uppföljning på projekt, kunder och personal. Med allt tillgängligt i ett system sparas mycket tid för administrationen.

Attestfunktioner en trygghet
Idag då distansarbete och distribuerade organisationer förekommer allt mer, är det extra viktigt att kunna erbjuda attestering av tidrapporter och fakturor. Möjligheten till attestering av tidrapporter och fakturor, är avgörande för att få kontroll över och ekonomi i projekten. Pyramids attestfunktioner innebär en extra trygghet inför fakturering av kund.

Ordning och reda på dokumenten
Pyramid har bra funktioner för att hålla reda på projektdokument som t ex ritningar, avtal, korrespondens i form av e-post. Alla dokument kopplas till projekten och finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att söka och hitta.
Behåll kontrollen i projekten från början till slut då Pyramid för Tjänsteföretag håller ordning på allt från offertarbete, beställning, rapportering, till fakturering och projektuppföljning.


Service

Pyramid för Service och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både för den mobila serviceteknikern och på kontoret
Pyramid för Service och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet. Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal, förebyggande underhåll eller jourservice
Pyramid för Service och underhållsföretag har funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras.

Du har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert
Pyramid för Service och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar. Tillfällig uthyrning / utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er?