Kritiska IT prioriteringar för en CIO - IT Support i Norden AB
22097
post-template-default,single,single-post,postid-22097,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Kritiska IT prioriteringar för en CIO

Kritiska IT prioriteringar för en CIO

IT avdelningens främsta uppgift är att verka som ett stöd för verksamheten. Med den här uppgiften kommer ett stort ansvar, tänk er själva hur kritiskt det är när applikationer, program och hårdvara inte fungerar som det ska. Jag har identifierat ett antal kritiska prioriteringar som bör stå på agendan hos en IT avdelning. Kritiska IT Prioriteringar för en CIO

Värdeskapande
• Delta i diskussioner tillsammans med ledningen för att hitta de möjligheter som kan göra skillnad långsiktigt.
• Prioritera IT projekt utifrån gemensamma ramar, mål och förståelse.
• Ta hänsyn till livscykeln av olika lösningar och därigenom skapa robusta processer för att linjera verksamhet med IT från idé till grav.

Mätning och uppföljning av värde
• Performance management: Mätning av effekter med fokus på tydliga kvalitéts och produktivitetsförbättringar
• Projektledning: Mätning och styrning av samtliga projekt, Kritiska IT Prioriteringar för en CIO
• Servicenivå: Målstyrning och förhandling av servicenivå med både interna och externa leverantörer samt mätning av dessa.

Understöd till värdeskapande
• Arkitektur, standarder och policy. Tydlig och robust planering av arkitektur, utvärdering av standarder och policy med ett  tydligt ägarskap.
• Tydliga processer för att driftsätta avslutade projekt och lösningar i verksamheten. Kritiska IT Prioriteringar för en CIO
• Bygga kunskap både på kort och lång sikt genom utbildning av resurser för att säkerställa att vara rustad för framtiden.

www.itsupport.se

David Baroni
IT Rådgivare
IT Support I Norden AB
info@itsupport.se

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.