Hur väljer man rätt IT partner? - IT Support i Norden AB
22126
post-template-default,single,single-post,postid-22126,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
IT partner

Hur väljer man rätt IT partner?

Det finns en hel del IT företag på dagens marknad vilket gör att valet av leverantör inte alltid är så lätt. Som beslutsfattare vill man ju ta rätt beslut så att man själv inte hamnar i en konstig situation. Det här leder nog ofta till att man väljer något av de lite mer kända varumärkena även om leverantören inte matchar det egna bolaget till hundra procent.

Vad jag menar med det här är att de större företagen gärna handlar av stora företag, mellanstora handlar av mellanstora företag osv. Men vad är det egentligen som är viktigt när man väljer en partner?

Jag skulle vilja säga att kompetens och värderingar är absolut viktigast. Kompetensen är självklar för det handlar ju om att tillföra värde som leverantör. Värde i form av optimeringar, utveckling, framtidssäkring och minimal nertid. Värderingar blir enormt viktiga i relation till ordet IT partner. Det är ju som sagt en partner man letar efter, någon man skall leva och fungera tillsammans med en längre tid. Det blir ju ytterst viktigt att man delar samma syn på saker och ting för att få det att fungera i längden.

En ganska kontroversiell tanke är samtidigt att om man gör IT på rätt sätt så är det ju tekniken som jobbar och inte den anställde, vilket innebär att för att vara en bra IT partner till ett företag med 4000 anställda behöver man egentligen inte vara mycket mer än fem personer.

Gör en ordentlig research på företagen, ta reda på vilken kompetens de har genom att begära ut information om personalen och vilka färdigheter de har. Träffa dem och ta reda på vad det är för människor och vilka värderingar de har. Därefter blir valet ganska enkelt

Lycka till!

www.itsupport.se

David Baroni
IT Rådgivare
IT Support I Norden AB
info@itsupport.se

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.